Thuốc gây mê cực mạnh GHB USA

1,300,000

GHB USA là một loại thuốc mê cực mạnh dạng dung dịch nước dùng uống vào qua đường tiếu hóa. Thuốc cho tác dụng gây mê nhanh chóng sau 5-10 phút dùng thuốc.